Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet i Staffanstorps Energis nät.

Staffanstorps Energi AB är ett elnätsbolag med odelat fokus på distribution av el. Boende och företag i vårt nätområde förses med säkra, kostnadseffektiva elleveranser via ledningar och kablar. Det är det som är vårt, nätbolagets, primära uppgift. Vår huvuduppgift är att se till så att det finns ström i uttagen dygnets alla timmar, året runt.

Vi försöker hela tiden underhålla och förnya vårt elnät så att leveranssäkerheten skall öka för varje år som går. Rent generellt gäller att tar man mer betalt av sina kunder så kan mer pengar användas för att förbättra elnätet. Detta är en balans som skall uppfyllas och som vi anser att vårt bolag klarat bra med låga nätavgifter och hög leveranssäkerheten. Enligt Nils Holgersson-undersökningen, där alla Sveriges 290 kommuner ingår, tillhör Staffanstorps Energi AB de billigaste i Skåne. Samtidigt som leveranssäkerheten i vårt elnät i genomsnitt de senaste 5 åren varit 99,998%.

Våra övergripande mål i verksamheten är:

  • Tekniska lösningar som håller över tiden
  • Hög driftsäkerhet
  • Låga nätavgifter till våra kunder
  • Säker arbetsmiljö

Det är oundvikligt att det ibland blir avbrott i överföringen av el. Det kan röra sig om oplanerade elavbrott eller planerade elavbrott. Det kan vara planerade avbrott på grund av arbeten som måste göras av säkerhetsskäl eller för att minska risken att det blir framtida avbrott i driften. Dessvärre uppstår även avbrott som inte är planerade. Dessa avbrott kan bero på ett antal olika faktorer både väderleksmässiga och mekaniska. Åska, snö och stormar påverkar framförallt luftledningssystemen, men även jordkabel kan skadas i samband med åsknedslag i stationer eller liknande. Avgrävning av kablar är en typisk mekanisk skada där utföraren inte beställt kabelvisning. Det förekommer även ibland extrema situationer som vi inte kan eller har råd att skydda oss mot. Ett strömavbrott på våra matarledningar (överliggande nät) och ett extremt kallt klimat skulle kunna få stora negativa konsekvenser på vår elleverans.

Avbrottsstatistik är ett mått på leveranssäkerhet i elnätet. Målsättningen för Staffanstorp Energi AB är att ha maximalt 10 minuters medelavbrottstid per kund och år. Medelvärdet i Sverige ligger på cirka 60 -70 minuter i det egna elnätet. Nu kan ett större avbrott ett visst år där många kunder blir strömlösa under en exempelvis en timme totalt omkullkasta statistiken vilket vi såklart inte hoppas på.

Nils Holgersson-undersökningen finns att läsa på www.nilsholgersson.nu

Vill ni läsa mer om statistiken avseende Staffanstorps Energi AB leveranssäkerhet klicka på länken nedan.

Statistik Leveranssäkerhet SEAB

Komplett statistik för alla nätbolag finns att läsa på

http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/Publikationer/statistik/statistik-elnat/

Aktuellt

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.

Energiskatt

Energiskatt flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen  Klicka på länken ovan för mer information

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Detta gäller vid fakturafrågor samt ägarbyten.  

ePostfaktura

Staffanstorps Energi AB kan nu erbjuda en enkel lösning för digital fakturadistribution. Vad är en ePostfaktura? ePostfaktura är ett bra val för företag som inte vill ha pappersfakturor men inte heller vill eller kan sätta upp ett Svefakturaflöde. Företaget får...