Ersättning

Ersättning från elnätföretaget

Om du har varit utan el under ett oplanerat elavbrott kan man enligt ellagen ha rätt att få ersättning. Det finns dock undantag. Du kan också ha rätt till ersättning vid planerade avbrott om inte elbolaget meddelar dig innan.

Skadeanmälan

Här hittar du den blankett du ska använda när du ska anmäla en skada i anslutning till ett strömavbrott.>>

Avbrottsersättning

Vid avbrott som varar minst 12 timmar kan kunden ha rätt till avbrottsersättning utan att behöva bevisa någon konkret skada. Om man har rätt till både skadestånd och avbrottsersättning avräknas avbrottsersättningen från skadeståndet. Varar avbrottet under flera dygn ökar ersättningen. Oftast betalas ersättningen ut genom ett avdrag på nätavgiften och kan maximalt bli tre årsnätkostnader.

Avbrottsersättning behöver du som elkund normalt inte söka. Har inte nätföretaget betalt ut ersättning måste du själv kräva ersättning senast två år från avbrottet.

Faktablad Elavbrott och ersättning >>

Försäkringar

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid ersättning av skador som uppstått vid strömavbrott, exempelvis mat i kyl och frys.

Aktuellt

Uppdatering Covid-19 (Corona)

Med anledning av Covid-19 (Corona) har vi valt att hålla Kometen stängd för besök tillsvidare. Behöver du komma i kontakt med oss hänvisar vi till e-post eller telefon.

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.