TPS-boxen

Nya grepp för att höja säkerheten

Transformer Protect Solution (TPS) ger oss möjlighet att bygga om befintliga nätstationer för både hög- och lågspänningsställverk. Effektiviseringen är radikal sett till både underhåll, investering och personsäkerhet. TPS-boxen skyddar transformatorn från kortslutning, höga temperaturer och gas i transformatorn. Skulle olyckan vara framme löser säkringarna ut inom 0,1 sekunder.

Beröringssäkra skenor monterade på vägg, är en av många åtgärder för att stärka säkerhetsaspekter i vardagen. Lika viktigt är att kablarna från transformatorn förlagts till ställverket, avsäkring sker med knivsäkringar som monteras i de inkommande listerna från transformatorn. Dessa säkringar är endast till för överströmsskydd, kortslutningsskyddet finns i TPS-boxen.

Aktuellt

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.