TPS-boxen

Nya grepp för att höja säkerheten

Transformer Protect Solution (TPS) ger oss möjlighet att bygga om befintliga nätstationer för både hög- och lågspänningsställverk. Effektiviseringen är radikal sett till både underhåll, investering och personsäkerhet. TPS-boxen skyddar transformatorn från kortslutning, höga temperaturer och gas i transformatorn. Skulle olyckan vara framme löser säkringarna ut inom 0,1 sekunder.

Beröringssäkra skenor monterade på vägg, är en av många åtgärder för att stärka säkerhetsaspekter i vardagen. Lika viktigt är att kablarna från transformatorn förlagts till ställverket, avsäkring sker med knivsäkringar som monteras i de inkommande listerna från transformatorn. Dessa säkringar är endast till för överströmsskydd, kortslutningsskyddet finns i TPS-boxen.

Aktuellt

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.

Energiskatt

Energiskatt flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen  Klicka på länken ovan för mer information

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Detta gäller vid fakturafrågor samt ägarbyten.