SPAR 4

SPAR4 är en bärbar pejlutrustning som på ett tidigt stadium och med hög precision upptäcker elfel när de är i sin linda. Vi använder oss av denna utrustning för att pejla alla våra nät. Eftersom de upptäckta felen ej har blivit akuta och hunnit orsaka skada, kan vi reparera felen i samband med planerade avbrott.

Genom rutinmässig användning av SPAR 4 vid kontroll och inspektion av våra nät vinner vi följande fördelar:

  • Ökad leveranskvalitet
  • Minskad avbrottsfrekvens
  • Lägre underhållskostnader
  • Snabbare felsökning
  • Lättare för elmontören
  • Bättre totalekonomi
Aktuellt

Uppdatering Covid-19 (Corona)

Med anledning av Covid-19 (Corona) har vi valt att hålla Kometen stängd för besök tillsvidare. Behöver du komma i kontakt med oss hänvisar vi till e-post eller telefon.

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.