SPAR 4

SPAR4 är en bärbar pejlutrustning som på ett tidigt stadium och med hög precision upptäcker elfel när de är i sin linda. Vi använder oss av denna utrustning för att pejla alla våra nät. Eftersom de upptäckta felen ej har blivit akuta och hunnit orsaka skada, kan vi reparera felen i samband med planerade avbrott.

Genom rutinmässig användning av SPAR 4 vid kontroll och inspektion av våra nät vinner vi följande fördelar:

  • Ökad leveranskvalitet
  • Minskad avbrottsfrekvens
  • Lägre underhållskostnader
  • Snabbare felsökning
  • Lättare för elmontören
  • Bättre totalekonomi
Aktuellt

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.

Energiskatt

Energiskatt flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen  Klicka på länken ovan för mer information

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Detta gäller vid fakturafrågor samt ägarbyten.