Modulnät

Vi på Staffanstorps Energi AB bygger vårt elnät med ett lite annorlunda tänkande än många andra – vi sätter elsäkerheten, driftsäkerheten och enkelheten i fokus.

Transformatormodul

Transformatorstationsmodulen är en relativt liten enhet med måtten 1,3x2 meter och en höjd på 1,7 meter. Det som är unikt med denna lösning är att högspänningssäkringarna är inbyggda i transformatorn tillsammans med en brytare så det kan aldrig uppstå oönskade spänningar in i elnätet på lågspänningssidan från högspänningssidan. Den andra stora fördelen med denna station är personsäkerheten, d v s både hög- och lågspänning har beröringssäkra anslutningar.

Avgreningsmodul

Avgreningsmodulen kan jämföras med den klassiska kulodosan där det finns tre anslutningar som är förbundna med varandra och en anslutning som vi kallar passiv anslutning. Den passiva anslutningen kan användas då två olika matningar inte ska kopplas ihop utan ligger som en reservmatning. Även denna modul är beröringssäker. Måtten på denna station är 1,5x1,5meter, höjd 1,5 meter

Kopplingsmodul

Denna modul har fyra brytare och har måtten 0,8 x 1,7 meter, höjd 1,7 meter.

Aktuellt

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.