Mantelprovning

När en kabelförläggning görs i rör kan inte en mantelprovning genomföras. Vid en kabelförläggning direkt i marken kan mantelprovning genomföras men resultatet kan variera kraftigt beroende hur markförhållandena är just vid det ögonblick man gör mätningen.

Vi på Staffanstorps Energi AB förlägger all vår kabel i rör. Det finns många skäl till detta val. Det första är att kabeln ligger väl skyddad, och går att byta ut efter ett antal år, samt att vid en grävskada får man en fjäderverkan på 500 m som gör att en kabelskada blir mindre. Vid skarvning eller ändavslut görs en annorlunda mantelprovning, d v s när kabeln klipps släpps ett övertryck ut ur kabeln, och därav får vi en bekräftelse på att kabeln har en frisk mantel. All vår högspänningskabel kommer trycksatt från fabriken.

Denna utrustning är framtagen för de kablar som har blivit kapade och därav tappat trycket.

Tekniken kan användas på alla typer av kablar, sektorformade som runda. Det som är tanken vid en plöjning är att man trycksätter kabeln med en signalutrustning kopplad till grävmaskinistens telefon. Detta innebär att vid en skada på kabeln kommer maskinisten att få reda på detta ca 10 minuter efter att det har inträffat. Vi håller även på att försöka hitta ett sätt att söka var mantelskadan är. Ett knappnålsstort fel får vi fram under en tidsram på ca 10-15 minuter på 500 m.

Aktuellt

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.

Energiskatt

Energiskatt flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen  Klicka på länken ovan för mer information

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Detta gäller vid fakturafrågor samt ägarbyten.  

ePostfaktura

Staffanstorps Energi AB kan nu erbjuda en enkel lösning för digital fakturadistribution. Vad är en ePostfaktura? ePostfaktura är ett bra val för företag som inte vill ha pappersfakturor men inte heller vill eller kan sätta upp ett Svefakturaflöde. Företaget får...