Nätområde

natkarta

 

Staffanstorps Energis koncessionsområde täcker inte hela Staffanstorps kommun.
Nätområdet gränsar till E.ON Elnät, Lunds Energi och Skånska Energi.

Anläggningar

Staffanstorps Energi AB har cirka 7 000 elabonnemang (anläggningar) anslutna.

Stationer

Totalt antal nätstationer i vårt område är 166 stycken. Dessa stationer fördelar sig enligt följande:

Kiosker i plåt och betong 138 st
Stolpstationer 28 st

Ledningar

Lågspänningskabel 362 000 m
Högspänningskabel 108 000 m
Lågspänningslinjer 8 000 m
Högspänningslinjer 28 000 m

Vår nya elnätsstruktur gör att våra nätstationer blir mindre och därmed lättare att hantera belastningsmässigt vid fel, exempelvis kan vi koppla in ett elverk som kan gå under tiden man åtgärdar felet. Vår elverkspark består av ett tiotal maskiner från 2-415 kVA. Den totala effekt som vi har i reservkraft är närmare 1 Megawatt. Staffanstorp har en förbrukning på ungefär 37 Megawatt en vinterdag och 15 Megawatt en sommardag.

Aktuellt

Uppdatering Covid-19 (Corona)

Med anledning av Covid-19 (Corona) har vi valt att hålla Kometen stängd för besök tillsvidare. Behöver du komma i kontakt med oss hänvisar vi till e-post eller telefon.

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.