Historia

Staffanstorps Andelselektricitetsverk m.b.p.a som var det ursprungliga namnet på bolaget, bildades den 19 augusti 1913.

Som en förberedelse inför kommunsammanslagningen som skedde i Sverige under början av 1970-talet slogs många små eldistributioner samman. Då bildades många kommunala elbolag och ekonomiska föreningar. I slutet av 1960-talet beslöt man därför att slå samman Bjällerups Elverk och Kyrkheddinge Energiförening med Staffanstorps Andelselektricitetsverk. Det nya namnet blev Staffanstorp Elverk Ekonomiska förening.

1982 övertog Sydkraft AB (i dag E.ON) och Staffanstorps kommun samtliga andelar och bildade Staffanstorps Energiverk KB, det första och enda kommanditbolag i energibranschens historia. Sedan dess har ägarförhållandet varit 50/50 men där kommunen innehaft ordförandeposten.

1992 beslöt man att förändra bolagsformen och man bildade aktiebolaget Staffanstorps Energi AB.

1996 delades bolaget upp i två bolag för att särskilja nät från handel, detta på grund av nya villkor på den omreglerade elmarknaden. Staffanstorps Energi Försäljnings AB för handel med elenergi tillkom då.

2003 såldes Försäljningsbolagets kunder till Sydkraft AB (i dag E.ON).

2010 köpte Staffanstorps kommun samtliga aktier i Staffanstorps Energi AB och blev därmed ensam ägare av bolaget.

2011 blev Staffanstorps Energi AB ett dotterbolag i den kommunägda koncernen Staffanstorps Centrum AB.

Aktuellt

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.

Energiskatt

Energiskatt flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen  Klicka på länken ovan för mer information

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Detta gäller vid fakturafrågor samt ägarbyten.  

ePostfaktura

Staffanstorps Energi AB kan nu erbjuda en enkel lösning för digital fakturadistribution. Vad är en ePostfaktura? ePostfaktura är ett bra val för företag som inte vill ha pappersfakturor men inte heller vill eller kan sätta upp ett Svefakturaflöde. Företaget får...