Tillfälliga anslutningar

Tillfälliga byggcentraler

Tillfälliga anslutningar tillämpas vid exempelvis tivoli, cirkus, idrottsevenemang och anläggningsentreprenader. Tillfällig anslutning tillämpas även som byggkraftanslutning under uppförandetiden för exempelvis en villa. När byggnationen är avslutad ersätts den tillfälliga anslutningen med en permanent anslutning enligt gällande villkor.

Anslutningsavgiften vid tillfälliga anslutningar ska täcka utbyggnadskostnader, raseringskostnader samt kostnader för till- och frånkoppling. Anslutningspunkt definieras som ”invid kabelskåp eller transformator”. Vid andra anslutningspunkter debiteras verkliga kostnader utöver angiven minimiavgift.

En tillfällig anläggning kan aldrig bli en permanent anläggning.

Prislista för tillfälliga byggcentraler

Tillfällig anläggning över 63A

Elinstallatören ansvarar för att de mättransformatorer som finns i centralen är plomberade då färdiganmälan lämnas in. Om det visar sig att plomberna saknas eller att centralen inte uppfyller gällande föreskrifter kopplas inte den tillfälliga anläggningen in. Vi kommer att ta ut en avgift på 900 kr exkl moms samt behandla ärendet på nytt, vilket innebär en ny färdiganmälan.

OBS!
Vid anslutning av tillfällig anläggning och kunden är samma person som kommer att stå för ett permanent abonnemang hos oss, ska anslutningsavgiften vara betald före inkoppling sker. 

Aktuellt

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.

Energiskatt

Energiskatt flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen  Klicka på länken ovan för mer information

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Detta gäller vid fakturafrågor samt ägarbyten.