Producera egen el

Bli mikroproducent* och producera din egen el

Det blir allt vanligare att både privatpersoner och företag börjar producera sin egen el. Det kan handla om att sätta upp ett vindkraftverk på tomten eller att installera solceller på taket. Oavsett vilken metod man väljer är det en viktig del i utvecklingen av ett hållbart energisystem där vi blir mindre beroende av fossila bränslen som till exempel kol och olja och får mer el från förnybara energikällor. Det kan också innebära ekonomiska fördelar för den som producerar i och med att man sänker sina elkostnader och även har möjlighet att sälja eventuellt överskott.

*Mikroproduktion = elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kW. Du köper mer el än du säljer under ett år.

Så här gör du

  1. Välj det produktionssätt som passar bäst för dig.
  2. Undersök vilka tillstånd som behövs.
  3. Ring en elektriker (han eller hon kommer sedan att sköta kontakten med oss på Staffanstorps Energi).
  4. Be leverantören eller installatören att fylla i anmälan med tekniska specifikationer och få ett godkännande av oss innan du köper anläggningen.
  5. Kontakta en elhandlare som kan köpa ditt elöverskott.
  6. Vill du kunna sälja elcertifikat måste du installera en mätare som mäter vid din produktionskälla. Svenska kraftnät administrerar handeln.
  7. Installera din anläggning. Elektrikern skickar färdiganmälan till oss.
  8. Vi kommer och byter ut din elmätare. Sedan är det bara att börja producera.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på Staffanstorps Energi. Du kan även ladda ner broschyren “Vind och solel” från Elsäkerhetsverket här.

Aktuellt

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.

Energiskatt

Energiskatt flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen  Klicka på länken ovan för mer information

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Detta gäller vid fakturafrågor samt ägarbyten.  

ePostfaktura

Staffanstorps Energi AB kan nu erbjuda en enkel lösning för digital fakturadistribution. Vad är en ePostfaktura? ePostfaktura är ett bra val för företag som inte vill ha pappersfakturor men inte heller vill eller kan sätta upp ett Svefakturaflöde. Företaget får...