Anslutningsavgifter

Allmänt

Anslutningsavgift debiteras kund vid nyanslutning eller utökning. Avgiften ska motsvara den del av nätkostnaden som är kundspecifik och debiteras för varje anslutningspunkt. Avgiftens storlek är baserad på det “utrymme” som kundens anläggning tar i vårt elnät, det vill säga att ju större säkring eller abonnemang desto högre avgift.

Anslutningsavgiften är en schabloniserad avgift enligt lag, det vill säga en uträknad medelkostnad som abonnemanget kostnadsmässigt belastar vårt nät.

Anslutningsavgift för kunder med lågspänningsabonnemang

Anslutningsspänning; 0,4 kV. Gäller för kunder med säkringsabonnemang och kunder med lågspänningseffekt-abonnemang. Anslutningsavgiften är knuten till anslutningspunkten i fastigheten eller anläggningen och bestäms av servissäkringens storlek. Vi ska normalt bygga servisledning till kundens anslutningspunkt. Vid jordkabelservis ska kunden inom sin fastighet/tomt ombesörja grävning/återfyllnad av kabeldike, samt förläggning av kabelskyddsrör. Vi anvisar förläggningssätt och sträckning. Vårt åtagande innebär vid jordkabelservis att vi levererar kabel mot ersättning inom tomt. Undantaget är servis 25 A som omfattar 30 meter inom tomt. Om kunden önskar en större kabel än den som ingår i 25A servisen kommer denna att faktureras kunden.

Nyanslutning

Anslutningsavgiften baseras på servissäkringens storlek och avstånd från nätstationen. Se nedanstående pdf för prisuppgifter.

PDF: Anslutningsavgifter vid nyanslutning eller utökning

 

Aktuellt

Abonnemangskontrakt

Anmälan för ägarbyte görs nu på vår hemsida på fliken Kundtjänst. Vid inflytt, välj Abonnemangskontrakt och vid utflytt, välj Uppsägning Abonnemangskontrakt.

Vi söker EL-TEKNIKER / EL-MONTÖR

Arbetet är mångfacetterat och består av övervakningsutrustningar 110Vls, lågspänningsdistribution 0,4kV och högspänningsdistribution 11 och 22kV.

Energiskatt

Energiskatt flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen  Klicka på länken ovan för mer information

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Detta gäller vid fakturafrågor samt ägarbyten.