SPAR 4

header_spar4

SPAR4 är en bärbar pejlutrustning som på ett tidigt stadium och med hög precision upptäcker elfel när de är i sin linda. Vi använder oss av denna utrustning för att pejla alla våra nät. Eftersom de upptäckta felen ej har blivit akuta och hunnit orsaka skada, kan vi reparera felen i samband med planerade avbrott.

Genom rutinmässig användning av SPAR 4 vid kontroll och inspektion av våra nät vinner vi följande fördelar:

  • Ökad leveranskvalitet
  • Minskad avbrottsfrekvens
  • Lägre underhållskostnader
  • Snabbare felsökning
  • Lättare för elmontören
  • Bättre totalekonomi